Uçuş eğİtİmİnİn kalİtelİ ve doğru adresİ

PLUS ISTANBUL FLIGHT ACADEMY

Plus İstanbul Flight Akademi (IFA), 2018 yılında hızlı büyüyen havacılık sektöründe artan kalifiye pilot ihtiyacını karşılamak için Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık kurallarına ve düzenlemelerine uygun olarak, Profesyonel Pilot Eğitimi vermek üzere kurulmuştur. IFA, kuruluş aşamasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Onayı, Genel Havacılık İşletme Ruhsatı ve Part-FCL Onaylı Eğitim Organizasyonu (OEO) lisanslarını alarak ilgili otoriteler tarafından yetkilendirilmiştir.

Hızla değişen dünya koşullarında, küreselleşmenin yaşamın her alanında etkili olduğu günümüzde kullanılan teknolojiler ve operasyonel özelliklere bağlı olarak havacılık uluslararası standartların ve kuralların en etkin uygulandığı bir sektördür. Havacılık sektörünün temel aktörü olan pilotların temel eğitiminin de uluslararası kurallara ve standartlara uygun olması kaçınılmaz bir gerçektir. Uçuş Okulu; Uluslarası Sivil Havacılık Otoriteleri, International Civil Aviation Authority (ICAO) ve European Aviation Safety Agency (EASA) ile Ulusal Sivil Havacılık Otoritesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) belirlediği kurallar ve standartlar çerçevesinde uçuş eğitimi vermektedir.

MİSYONUMUZ

Uluslararası standartlarda ileri düzey teorik bilgi ve yeterli saat sayısında uçuş deneyimi ile pilot adaylarını en iyi biçimde eğitmek ve hızlı büyüyen havacılık sektöründe artan nitelikli pilot ihtiyacını karşılamak için profesyonel eğitimi vermek.

VİZYONUMUZ

IFA, varolan bilginin anlaşılmasının sağlanması ve yeni bilgi üretilmesi olgusunu koşulsuz kabul eder. Bu kapsamda bilginin üretilmesi ve paylaşılması süreçlerinde her türlü kısıtlamaya karşı çıkar. Bilimin ve gerçeği aramanın rahatça yapılabildiği, yaratıcılığın ifade edilebildiği ve öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturur.

Öğrencilerini insani ve ahlaki değerlere sahip ve bunlara saygılı, liderlik yetenekleri ile donatılmış, geniş görüşlü, sürekli öğrenme ve kendini yenileme alışkanlığı edinmiş bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçlar. Mezunlarını IFA’da kazandıkları bu yetenekleri kullanabilecekleri çalışma ortamlarına yönlendirir.

TICARI OLMAYAN, HUSUSI PILOT LISANSI ( PPL )

Havayolu pilotu olmak isteyen bir aday öncelikle temel teorik eğitimin alındığı ve bir pilot tarafından kullanılan temel becerilerin geliştirildiği PPL eğitimini almak zorundadır. Eğitim toplam 120 saatlik teorik dersler ve 46.30 saatlik uçuş eğitiminden oluşur. Bu eğitim sonunda aday herhangi bir tek motorlu pervaneli hava taşıtında ticari olmamak kaydıyla pilot olarak uçabilecektir. ŞARTLAR; En az 18 yaşında olmak En az lise ve dengi okul mezunu olmak Havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli sağlık sertifikasına sahip olmak

TİCARİ PİLOT LİSANSI EĞİTİMİ ( ATPL FROZEN )

Modüler eğitim modeli ile tüm eğitimleri devam ederek havayolu pilot lisansı sahibi olabilirsiniz. 880 saat teori ve 220 saat uçuş eğitiminden oluşmaktadır. Teorik eğitimlerin tamamına yakını online olarak verilmektedir. Eğitim 16-18 ay sürmektedir. Teorik ve simülatör eğitimleri İstanbul’da, uçuş eğitimleri ise Çorlu’da verilmektedir. Eğitimler sonunda öğrenci pilot Havayolu Pilot Lisansı ATPL (A) FROZEN lisansı almaya hak kazanır.

ÇALIŞANLARA ÖZEL MODÜLER ATPL

Modüler eğitim modeli ile tüm eğitimleri parça parça alabilir, dilediğiniz zaman ara verip dilediğinizde devam ederek havayolu pilot lisansı sahibi olabilirsiniz. 880 saat teori ve 220 saat uçuş eğitiminden oluşmaktadır. Teorik eğitimlerin tamamına yakını online olarak verilmektedir. Eğitim 16-18 ay sürmektedir. Teorik ve simülatör eğitimleri İstanbul’da, uçuş eğitimleri ise Çorlu’da verilmektedir. Eğitimler sonunda öğrenci pilot Havayolu Pilot Lisansı ATPL (A) FROZEN lisansı almaya hak kazanır.

ATPL TEORİ (650 SAAT %50 SINIF - %50 UZAK EĞİTİM)

Bu kursun amacı; adayların ATPL(A) düzeyinde teorik bilgi seviyesine ulaşmalarını sağlamaktır. Havayolu Nakliye Pilotu Eğitiminin teorik eğitim kısmını uzaktan almaya imkân tanıyan bir kurstur.

GECE UÇUŞU EĞİTİMİ ( NR )

Kursiyerin; görerek uçuş şartları altında (VFR), sorumlu pilot olarak (PIC), uçuş becerisini geliştirmeyi amaçlar. Uçuş eğitimi 5 saattir. Türkiye AIP’si çerçevesinde; görsel verilerle uçuş pekiştirilerek, gece görebilme ve ayırt edebilme yeteneği kazandırma, havaalanı ışıkları ile meydan turları, iniş takımı lambaları açık ve kapalı olarak iniş eğitimlerini de kapsamaktadır.

sorumlu pİlot uçuşu ( PIC )

Geçerli pilot lisansı ve sağlık sertifikasına sahip olan ve uçuş tecrübesini arttırmak veya ticari pilot olabilmek için gerekli uçuş saatini tamamlamak isteyen pilot veya pilot adaylarının gerçekleştirdiği uçuşlardır.

ALETLİ UÇUŞU EĞİTİMİ ( IR )

IR, aletli uçuş kuralları ve koşulları altında gerçekleştirilen uçuş eğitimidir. Toplamda 50 saatlik uçuş eğitimini kapsar. (1saat kontrol uçuşu bu saate dahil değildir.) 15 saati uçakta, 35 saati ise sentetik eğitim olarak FNPT-II simülatöründe gerçekleştirilir. ALET YETKİSİ; • Tek motor alet yetkisi (SE-IR) • Çok Motor Alet Yetkisi (ME-IR) olarak ayrılmaktadır.

TİCARİ PİLOT LİSANSI ( CPL )

Ticari uçak pilotluğu yapmak isteyen pilot adayları için geçerli eğitim modelidir. 15 saat uçuş eğitimi ve 1 saat kontrol uçuşunu kapsamaktadır. ŞARTLAR; • Modüler ticari pilot lisansı kursuna başlamadan önce aday ICAO Ek 1’e göre düzenlenmiş PPL(A) sahibi olmalıdır. • Pilot olarak 150 saat uçuş süresini tamamlamış olmalıdır.

ÇOKLU MOTOR EĞİTİMİ ( ME )

Kursiyerin; görerek uçuş şartları altında (VFR), sorumlu pilot olarak (PIC), uçuş becerisini geliştirmeyi amaçlar. Uçuş eğitimi 5 saattir. Türkiye AIP’si çerçevesinde; görsel verilerle uçuş pekiştirilerek, gece görebilme ve ayırt edebilme yeteneği kazandırma, havaalanı ışıkları ile meydan turları, iniş takımı lambaları açık ve kapalı olarak iniş eğitimlerini de kapsamaktadır.

teorİk ve Uçuş Eğİtİmİ Bİrİmlerİmİz

BİZE ULAŞIN