VİZYONUMUZ

İFA, varolan bilginin anlaşılmasının sağlanması ve yeni bilgi üretilmesi olgusunu koşulsuz kabul eder. Bu kapsamda bilginin üretilmesi ve paylaşılması süreçlerinde her türlü kısıtlamaya karşı çıkar. Bilimin ve gerçeği aramanın rahatça yapılabildiği, yaratıcılığın ifade edilebildiği ve öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturur.

Öğrencilerini insani ve ahlaki değerlere sahip ve bunlara saygılı, liderlik yetenekleri ile donatılmış, geniş görüşlü, sürekli öğrenme ve kendini yenileme alışkanlığı edinmiş bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçlar. Mezunlarını İFA’da kazandıkları bu yetenekleri kullanabilecekleri çalışma ortamlarına yönlendirir.

 

MİSYONUMUZ

Uluslararası standartlarda ileri düzey teorik bilgi ve yeterli saat sayısında uçuş deneyimi ile pilot adaylarını en iyi biçimde eğitmek ve hızlı büyüyen havacılık sektöründe artan nitelikli pilot ihtiyacını karşılamak için profesyonel eğitimi vermek.

David Moore Womens Jersey