HUSUSİ PİLOT EĞİTİMİ (PPL) 

Havayolu pilotu olmak isteyen bir aday öncelikle temel teorik eğitimin alındığı ve bir pilot tarafından kullanılan temel becerilerin geliştirildiği PPL eğitimini almak zorundadır. Eğitim toplam 120 saatlik teorik dersler ve 46.30 saatlik uçuş eğitiminden oluşur.

Bu eğitim sonunda aday herhangi bir tek motorlu pervaneli hava taşıtında ticari olmamak kaydıyla pilot olarak uçabilecektir. 

Şartlar;
  • En az 18 yaşında olmak
  • En az lise ve dengi okul mezunu olmak
  • Havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli sağlık sertifikasına sahip olmak

AYRINTILI BİLGİ

GECE UÇUŞ EĞİTİMİ (NR)

Kursiyerin; görerek uçuş şartları altında (VFR), sorumlu pilot olarak (PIC), uçuş becerisini geliştirmeyi amaçlar. 

Uçuş eğitimi 5 saattir. Türkiye AIP’si çerçevesinde; görsel verilerle uçuş pekiştirilerek, gece görebilme ve ayırt edebilme yeteneği kazandırma, havaalanı ışıkları ile meydan turları, iniş takımı lambaları açık ve kapalı olarak iniş eğitimlerini de kapsamaktadır.

AYRINTILI BİLGİ

SORUMLU PİLOT UÇUŞU (PIC)

Geçerli pilot lisansı ve sağlık sertifikasına sahip olan ve uçuş tecrübesini arttırmak veya ticari pilot olabilmek için gerekli uçuş saatini tamamlamak isteyen pilot veya pilot adaylarının gerçekleştirdiği uçuşlardır. 

ATPL THEORY (650 Saat)

Bu kursun amacı; adayların ATPL(A) düzeyinde teorik bilgi seviyesine ulaşmalarını sağlamaktır. Havayolu Nakliye Pilotu Eğitiminin teorik eğitim kısmını uzaktan almaya imkân tanıyan bir kurstur.

 

AYRINTILI BİLGİ

ALETLİ UÇUŞ EĞİTİMİ (IR)

IR, aletli uçuş kuralları ve koşulları altında gerçekleştirilen uçuş eğitimidir. Toplamda 50 saatlik uçuş eğitimini kapsar. (1saat kontrol uçuşu bu saate dahil değildir.) 15 saati uçakta, 35 saati ise sentetik eğitim olarak FNPT-II simülatöründe gerçekleştirilir.

Alet Yetkİsİ;

• Tek motor alet yetkisi (SE-IR)
• Çok Motor Alet Yetkisi (ME-IR) olarak ayrılmaktadır.

AYRINTILI BİLGİ

TİCARİ UÇUŞ EĞİTİMİ (CPL)

Ticari uçak pilotluğu yapmak isteyen pilot adayları için geçerli eğitim modelidir. 15 saat uçuş eğitimi ve 1 saat kontrol uçuşunu kapsamaktadır.  

Şartlar;
  • Modüler ticari pilot lisansı kursuna başlamadan önce aday ICAO Ek 1’e göre düzenlenmiş PPL(A) sahibi olmalıdır.
  • Pilot olarak 150 saat uçuş süresini tamamlamış olmalıdır.

AYRINTILI BİLGİ

ÇOK MOTOR UÇUŞ EĞİTİMİ (ME)

CPL/IR kontrol uçuş sınavından başarılı olan öğrenci, son olarak ME yetkisi almak için bu aşamayı da tamamlar. Birden fazla motorlu uçakları kullanabilmek için gerekli olan, 13 saatlik uçuş eğitimini kapsayan eğitimdir. 10 saatlik kısmı uçakla gerçek uçuşta, 3 saatlik kısmı ise sentetik eğitim olarak FNPT-II simülatöründe gerçekleştirilir. 

Şartlar;
  • Gece uçuş yetkisine sahip, Hususi (PPL(A) veya Ticari Pilot (CPL(A) lisansına sahip olmak.
  • Tek pilota sertifikalı çok motorlu uçaklarda çok motor alet intibak eğitimi alınacaksa tek motor alet sahibi olmak

AYRINTILI BİLGİ

David Moore Womens Jersey