BİZ KİMİZ?

Plus İstanbul Flight Akademi (IFA), 2018 yılında hızlı büyüyen havacılık sektöründe artan kalifiye pilot ihtiyacını karşılamak için Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık kurallarına ve düzenlemelerine uygun olarak, Profesyonel Pilot Eğitimi vermek üzere kurulmuştur. IFA, kuruluş aşamasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Onayı, Genel Havacılık İşletme Ruhsatı ve Part-FCL Onaylı Eğitim Organizasyonu (OEO) lisanslarını alarak ilgili otoriteler tarafından yetkilendirilmiştir.

Hızla değişen dünya koşullarında, küreselleşmenin yaşamın her alanında etkili olduğu günümüzde kullanılan teknolojiler ve operasyonel özelliklere bağlı olarak havacılık uluslararası standartların ve kuralların en etkin uygulandığı bir sektördür. Havacılık sektörünün temel aktörü olan pilotların temel eğitiminin de uluslararası kurallara ve standartlara uygun olması kaçınılmaz bir gerçektir. Uçuş Okulu; Uluslarası Sivil Havacılık Otoriteleri, International Civil Aviation Authority (ICAO) ve European Aviation Safety Agency (EASA) ile Ulusal Sivil Havacılık Otoritesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) belirlediği kurallar ve standartlar çerçevesinde uçuş eğitimi vermektedir.

EĞİTİMLERİMİZ

PPL(A)

ATPL FROZEN

ÇALIŞANLARA ÖZEL ATPL

ATPL THEORY

CPL

David Moore Womens Jersey