HUSUSİ PİLOT EĞİTİMİ (PPL) 

Havayolu pilotu olmak isteyen bir aday öncelikle temel teorik eğitimin alındığı ve bir pilot tarafından kullanılan temel becerilerin geliştirildiği PPL eğitimini almak zorundadır. Eğitim toplam 102.00 saatlik teorik dersler ve 46.30 saatlik uçuş eğitiminden oluşur.

Bu eğitim sonunda aday herhangi bir tek motorlu pervaneli hava taşıtında ticari olmamak kaydıyla pilot olarak uçabilecektir. 

Şartlar;
  • En az 18 yaşında olmak
  • En az lise ve dengi okul mezunu olmak
  • Havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli sağlık sertifikasına sahip olmak

AYRINTILI BİLGİ

GECE UÇUŞ EĞİTİMİ (NR)

Kursiyerin; görerek uçuş şartları altında (VFR), sorumlu pilot olarak (PIC), uçuş becerisini geliştirmeyi amaçlar. 

Uçuş eğitimi 5 saattir. Türkiye AIP’si çerçevesinde; görsel verilerle uçuş pekiştirilerek, gece görebilme ve ayırt edebilme yeteneği kazandırma, havaalanı ışıkları ile meydan turları, iniş takımı lambaları açık ve kapalı olarak inişler, alternatör arızası gibi bazı emercensi usulleri kapsayan uçuş programı uygulanır. Uçuş eğitimi bir hafta olarak planlanmıştır.

AYRINTILI BİLGİ

SORUMLU PİLOT UÇUŞU (PIC)

Sorumlu pilot[ (PIC), uçuş esnasında herhangi bir hava taşıtının (kokpit içinden) idaresinden ve emniyetinden öncelikli olarak sorumlu pilot. PIC kısaltması İngilizce pilot in command kavramının akronimidir. Askerî uçuşlarda uçak komutanı kavramı kullanılır. Uçak komutanı kavramı zaman zaman sivil uçuşlarda da sorumlu pilot anlamında kullanılır.

ATPL THEORY (650 Saat)

ATPL Teorik Bilgi Sınavlarını geçmeleri için gerekli teorik bilgiye sahip lisanslı pilotlar yetiştirmek. Eğitimin amacı, adaylara görerek uçuş kurallarına uygun olarak çok motorlu pistonlu hava aracı operasyonu hakkında sağlam bir teorik bilgi vermektir. Adaylar eğitim sonunda çok motorlu bir uçağın güvenli ve yetkin bir şekilde çalışması için gerekli becerileri kazanacaklardır.

AYRINTILI BİLGİ

ALETLİ UÇUŞ EĞİTİMİ (IR)

Kursiyere aşağıda belirtilen yetkisi için lisans almak üzere gerekli eğitim ve öğretimi vermektir. Modüler alet kursunun amacı, pilotları, ICAO PANS-OPS doküman 8168’e göre alet meteoroloji şartlarında ve alet uçuş kuralları altında uçak kullanmak için gerekli yetenek düzeyine çıkarmak üzere eğitim vermektir.

Alet Yetkİsİ;

• Tek motor alet yetkisi(SE-IR)
• Çok Motor Alet Yetkisi (ME-IR) olarak ayrılmaktadır.

AYRINTILI BİLGİ

TİCARİ UÇUŞ EĞİTİMİ (CPL)

Ticari uçak pilotluğu yapmak isteyen pilot adayları için geçerli eğitim modelidir.

Şartlar;
  • Modüler ticari pilot lisansı kursuna başlamadan önce aday ICAO Ek 1’e göre düzenlenmiş PPL(A) sahibi olmalıdır.
  • Pilot olarak 150 saat uçuş süresini tamamlamış olmalıdır.

AYRINTILI BİLGİ

ÇOK MOTOR UÇUŞ EĞİTİMİ (ME)

Çok motor uçuş eğitimi ile pilota ek yetki kazandırılır.

Şartlar;
  • Gece uçuş yetkisine sahip, Hususi (PPL(A) veya Ticari Pilot (CPL(A) lisansına sahip olmak.
  • Tek pilota sertifikalı çok motorlu uçaklarda çok motor alet intibak eğitimi alınacaksa tek motor alet sahibi olmak

AYRINTILI BİLGİ

David Moore Womens Jersey