Başvuru Koşulları

1. Lise mezunu veya Lisans ya da Önlisans Programı mezunu veya öğrencisi olmak. Üniversitesi Öğrenci Belgesi ile kayıt yaptırabilmek için, adayların Lise Diplomalarının Noter Onaylı Kopyasını getirmesi gerekmektedir. Liseyi Yurt Dışında tamamlamış olan adaylardan Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Belgesi talep edilecektir.

2. Savcılıktan veya e-devlet üzerinden “Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Yoktur” ibareli adli sicil kaydını almak.

3. SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan Havacılık Tıp Merkezleri’ nden alınmış ve geçerli “1’inci sınıf” sağlık raporu almak.

4. Akademimiz tarafından yapılacak olan çoklu zeka testinden ve ATPL(A) programına devam edecek adaylar için SkyTest sınavından başarılı sonuç almak

5. Yeterli İngilizce seviyesine sahip olmak. İngilizce Dil Bilgisini İFA CADET Pilot Evaluation Handbook standartlarına göre belgeleyemeyen adaylar, İFA tarafından yapılacak olan İngilizce sınavına katılacaklardır. 

6. Pilot adayları Plus İstanbul Uçuş Akademisi tarafından yapılacak olan beceri testlerinde ve sınavlarında başarılı olmak. 

1. Mülakat Uygulaması;

Mülakat Komitesi üyelerinden biri tarafından adaylarla bire bir konuşarak değerlendirme yapılması hedeflenmektedir. Bu safhada öğrencinin neden bu mesleği seçtiği, hedefleri, havacılık bilgisi, matematik ve fen bilimlerine yatkınlığı ve temel kişilik özellikleri değerlendirilecektir. Yapılan değerlendirmeler Eğitim Müdürlüğü ile görüşülerek bir sonuca bağlanır. Takiben sonuç ve yapılan değerlendirmeler ile ilgili geri bildirimde bulunulur.

2. SkyTest Uygulaması;

SkyTest isimli web tabanlı yazılım üzerinde adayların Analitik düşünce yapıları test edilmektedir. İlgili test de ayrıca psikomotor analizi de yapılmaktadır. Söz konusu test ile ilgili adayın sınav üyelik işlemlerinin sınav tarihinden önce tamamlanması gerekmektedir. Söz konusu sınava hazırlık sürecini adaylar kendi başlarına uzaktan yapabilmektedirler. Sınav İFA Genel Müdürlüğü’ nde tüm adayların ortak katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Tüm adaylardan İngilizce Dil Yeterlilik belgesi talep edilmektedir. Dil Yeterlilik belgesi olmayan adaylar Akademimiz tarafından yapılacak olan teste girebilmektedir.

Ön başvuru safhasını tamamlamış ve değerlendirme aşamasını başarıyla geçmiş olan adaylardan, Ön kayıt esnasında, JAR-FCL’ e göre 1’inci Sınıf Sağlık Sertifikası talep edilmektedir. Söz konusu sertifika SHGM tarafından yetkilendirilmiş  Havacılık Tıp Merkezleri tarafından düzenlenebilmektedir.

Sağlık muayenesine gitmeden önce adaylar Akademimizin anlaşmalı olduğu Havacılık Tıp Merkezlerine, Öğrenci İşleri birimimizce yönlendirilecektir.

Sağlık muayenesi tamamlanan pilot adaylarına “ICAO Ek 1 ve JAR FCL 3′ e göre uçuşa elverişlidir” belgesi düzenlenmektedir. Sağlık sertifikalarının geçerlilik süreleri, JAR FCL 3 ve SHT-3 hükümlerine göre SHGM tarafından yetkilendirilmiş Uçuş Hekimlerince belirlenmekte ve  Havacılık Tıp Merkezleri tarafından kayıt altına alınmaktadır.

1’inci Sınıf sağlık sertifikaları, Tek pilota sertifikalandırılmış hava araçlarında ve  yolcu taşıyan ticari hava taşımacılığı operasyonlarında görev yapan 1’inci sınıf kapsamındaki pilotlar için, 40 yaşını dolduruncaya kadar 12 ay, sonrasında 6 ay geçerlidir.

Akademimiz bünyesinde 2’inci sınıf sağlık sertifikası ile sadece PPL(A) eğitimine öğrenci kabul edilmektedir.

PPL(A) eğitimine 2’inci sınıf sağlık sertifikası ile başlayan adayların, ATPL(A) Eğitimine devam edebilmeleri için mevcut sertifikalarının 1’inci sınıf sağlık sertifikasına dönüştürülmesi amacıyla Havacılık Tıp Merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

David Moore Womens Jersey